De fotograaf | Contact

 

Ik ben Carolina  D’Andrea. Geboren in leiden.

 

Vanuit mijn werk op een buitenschoolse opvang heeft het onderwerp ‘kinderrechten’ mij altijd geboeid. Ik heb regelmatig projecten uitgevoerd met de kinderen rond dit onderwerp. Zelf probeer ik in mijn contacten met de kinderen ieder kind zo goed mogelijk tot zijn of haar recht te laten komen.

Daarnaast volg ik momenteel de opleiding voor vakfotograaf en toen ik voor deze opleiding een project moest kiezen, was het onderwerp snel gevonden: ik wilde kinderen in beeld brengen zoals zij zijn. De inspiratie voor dit project heb ik gehaald uit het gedachtengoed van Janusz Korczak, kinderrechtenactivist van het eerste uur. Kinderen hebben volgens Korczak het recht te zijn wie zij zijn en verdienen respect om wie zij nu zijn, niet om wat zij zullen worden. "Kinderen zijn niet de mensheid van de toekomst, maar mensen van vandaag" staat als citaat op de gevelsteen in de poort van het kinderrechtenhuis.

De tekst ‘het recht van het kind te zijn zoals het is" spreekt mij aan, omdat ik van mening ben dat wij volwassenen dit niet echt serieus nemen. Goed bedoeld, het kind moet immers de volwassene worden die wij voor ogen hebben. Het kind moet later wel kunnen functioneren in onze maatschappij. Best zwaar lijkt mij, voor ouders en kind. Welk kind is het ooit gelukt de (perfecte)volwassene te worden?

 

Voor mijn project, wat ik ‘oost west, thuis best’ heb genoemd, heb ik kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar gefotografeerd in hun eigen omgeving, hun eigen kamer, in zelf uitgezochte kleding en met hun eigen spullen om hen heen. In een situatie die hen veiligheid biedt en waar zij zichzelf kunnen zijn, hoopte ik dat de kinderen zichzelf zouden kunnen laten zien voor mijn camera. Tijdens het fotograferen heb ik de kinderen vragen gesteld over het onderwerp ‘kinderrechten’. De basis voor kinderrechten zit hem voor mij in het ruimte geven en zo min mogelijk belemmeren. Ik wilde de kinderen niet het gevoel geven dat ze overhoord werden. Informatie uit de gesprekjes heb ik als korte tekstjes bij de foto’s gevoegd.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

I'm Carolina Carolina D'Andrea and I’m a student at the Fotovakschool in Amsterdam.

I am also working in childcare for 17 years as a member of the pedagogical staff .

 

In my work as a member of the pedagogical staff in an after school care group children's rights always fascinated me. I have done projects with children on regularly basis about this subject. In my contacts with children I allways show respect en empathy to be sure they feel comfortable and make them show who they really are.

In addition, I currently am a student at the Fotovakschool in Amsterdam to become a professional photographer. When I had to choose a project for this study, the subject was quickly found: I want to photograph children as they really are. For this project I’m inspired by the ideas of Janusz Korczak, children's rights activist of the first hour. According to Korczak, children have the right to be who they are and deserve respect for who they are, not for what they will be. "Children are not the people of the future, but the people of today" is quoted on the plaque in the gate of ‘Het Kinderrechtenhuis’ (the House of Children Rights) in Leiden.

I adore the quote ‘it’s a children’s right to be who they really are’ because to my opinion adults do not take this childeren’s rights seriously.

All meant well, children have to grow up to adults the way we like them to be. CHildren have to be able to participate in our society in a way we like them to do. Quite heavy as it seems to me, for both parents and children. Which child ever succeeded in growing up to a perfect adult?

 

For my project, I mentioned it ‘Oost West, Thuis Best’ (East West, Home Best), I photographed children in their own environment, their own bedroom, in self selected clothes and with their own stuff around. In this safe settings in which they who they are I hoped this children would show who they are in front of my camera. While photographing I asked them questions about children’s rights. To my opinion, the basics for children’s rights are to give children free spade for their development and to take away obstacles.

I didn’t want the children to feel as if I questioned them about children’s rights. Their quote scan be read in texts below the pictures.

 

Oost west, thuis best
Home sweet home

 

....because every picture tells a story